magdcine

 
ประเภทสินค้า
MAG strip
1101
MAG strip

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ ชนิดจุ่ม

 
ราคา 96.00 บาท
MAG strip

 

MAG STRIP
เป็นชุดทดสอบที่สามารถทดสอบได้แม้มีปริมาณฮอร์โมน hCG เพียง 25 mLu/mL
ให้ผลการทดสอบที่ ่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำทดสอบได้ตั้งแต่ ประจำเดือนขาดหายไป 1 วัน
ได้รับการรับรอง ระบบมาตรฐานคุณภ าพ ISO13485:2003
MAG Device
110.00 บาท
Lovely Strip
107.00 บาท
Lovely Device
135.00 บาท
Sherry Strip
107.00 บาท
SHERRY Device
129.00 บาท
UMI Strip
90.00 บาท
UMIKO Device
120.00 บาท
PENTA
198.00 บาท
Oh..Yes!! Ovulation ...
450.00 บาท
FIFTY Test Strip
600.00 บาท
DAYLY Strip
300.00 บาท
MAG strip
80.00 บาท
 
Online:  2
Visits:  150,379
Today:  167
PageView/Month:  1,818