magdcine

 
ประเภทสินค้า
Oh..Yes!! Ovulation Test Device
1501
Oh..Yes!! Ovulation Test Device

ชุดทดสอบหาระยะเวลาตกไข่ ชนิดหยด

 
ราคา 450.00 บาท
Oh..Yes!! Ovulation Test Device

 

Oh..Yes! Ovulation Test Device

!OH

ในกล่องประกอบด้วย ชุดทดสอบหาระยะเวลาตกไข่5 ชุด/ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ 1 ชุด/ถ้วยเก็บปัสสาวะ 6 ใบ
คุณลักษณะพิเศษ
ตรวจสอบฮอร์โมนลูติไนซิ่ง (Luteinzing Hormone ) อย่างง่ายเพื่อเพิ่มโอกาสการมีบุตร
ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 13485
ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE
 
Online:  2
Visits:  150,368
Today:  156
PageView/Month:  1,807