magdcine

 
ประเภทสินค้า
Oh..Yes!!OH Ovulation Test Device
1501
Oh..Yes!!OH Ovulation Test Device

ชุดทดสอบหาระยะเวลาตกไข่ Oh..Yes!!OH Ovulation Test Device

 
ราคา 450.00 บาท
Oh..Yes!!OH Ovulation Test Device

 

Oh..Yes!!OH Ovulation Test Device

 

ในกล่องประกอบด้วย ชุดทดสอบหาระยะเวลาตกไข่5 ชุด/ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ 1 ชุด/ถ้วยเก็บปัสสาวะ 6 ใบ
คุณลักษณะพิเศษ
ตรวจสอบฮอร์โมนลูติไนซิ่ง (Luteinzing Hormone ) อย่างง่ายเพื่อเพิ่มโอกาสการมีบุตร
ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 13485
ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE

 

 
Online:  15
Visits:  34,904
Today:  29
PageView/Month:  1,280